Opravy komunikací, chodníků, inženýrských sítí nebo výměna střešní krytiny. To jsou některé investiční akce, které připravují pro letošní rok obce a městyse na Strakonicku.

Ve většině případů se vedení obcí snaží využít různých dotačních programů. Zjistili jsme, jaké plány mají v Radomyšli, Česticích, Katovicích, Střelských Hošticích, Lnářích a Myšticích.

Radomyšl

V roce 2016 plánuje městys ve spolupráci se Správou a údržbou silnic například rekonstrukci ulice Písecká včetně sítí, za cirka 15 milionů korun, uvedl starosta městyse Luboš Peterka. „Také bychom se chtěli zaměřit na opravy místních komunikací. Rozpočet těchto akcí je přibližně tři miliony korun. Asi nejvýznamnější událostí letošního roku bude připojení Radomyšle na Vodárenskou soustavu Jižní Čechy (Římov)."

Rozpočet na tento rok byl 17. prosince 2015 zastupitelstvem městyse Radomyšl schválen jako přebytkový s příjmy 19 893 000 korun a výdaji 19 293 000 korun. Přebytek 600 tisíc městys použije na splátky úvěru na čističku odpadních vod.

Čestice

Nejdůležitější investiční akcí v Česticích by měla být podle starosty Milana Žejdla přestavba bývalé kotelny na hasičskou zbrojnici. „V první řadě musím uvést, že vše záleží na dotačním programu. Kromě přestavby bývalé kotelny na hasičskou zbrojnici bychom také rádi zrekonstruovali parkoviště u zdravotního střediska. Nepředpokládám, že uvedené akce stihneme dokončit, ale máme v plánu s nimi začít. Také bychom rádi zahájili základní technickou vybavenost pro výstavbu nových rodinných domů. Vše ale opět záleží na dotacích," uvedl.

Katovice

Místostarosta Jindřich Zdráhal uvedl, že nejdůležitější akcí je výměna krytiny na budově hasičské zbrojnice a domu pečovatelské služby. „Výměna krytiny by měla přijít zhruba na 1,2 milionu korun. Dále máme v plánu dobudování povrchu v ulici Za Továrnou. Na tuto akci je v rozpočtu vyčleněno cirka 1,8 milionu korun. Také máme podanou žádost o grant na rekonstrukci vodovodu v ulici Podskalí s rozpočtem 1,5 milionu korun a rekonstrukci kanalizace v ulici Jílkova s rozpočtem zhruba 5,2 milionu korun," řekl Jindřich Zdráhal. Rozpočet městyse Katovice na rok 2016 zatím není schválen.

Střelské Hoštice

Starosta obce Luboš Krupka uvedl, že v roce 2016 chce obec pokračovat především v rekonstrukci chodníků. „Máme již schválenou dotaci ve výši 85 procent na rekonstrukci chodníků podél komunikace první třídy směrem na Strakonice. Rekonstrukce bude provedena v místech od motorestu až na konec obce směrem Strakonice. Rozpočet investiční akce je 1 201 000 korun. Dále máme v plánu výměnu technologie úpravny vody za 1 267 000 korun. Dotace zatím není jistá, ale měla by být ve výši 75 procent. Pokud se podaří vyjednat dotace, chtěli bychom také provést výstavbu a rekonstrukci chodníků, kanalizace a komunikace v ulici Kanada," řekl Luboš Krupka.

Rozpočet obce Střelské Hoštice je na rok 2016 schválen jako vyrovnaný.

Lnáře

Nejnutnější investiční akcí v obci Lnáře je výstavba části vodovodu za cirka 5,5 milionu korun. To potvrdila starostka obce Stanislava Mašková. „Jedná se o zhruba 145 metrů vodovodu v oblasti u oblázkových bytovek. Na tuto investiční akci máme, stejně jako na všechny ostatní, podanou žádost o dotace. Dále máme naplánovanou obnovu oken u části tvrze v II. etapě rekonstrukce této historické budovy. Akce by měla přijít na 203 tisíc korun. Rádi bychom také upravili dětské hřiště v Zahorčicích, včetně výstavby venkovní klubovny," řekla.

V neposlední řadě obec připravuje projekt zateplení budovy obecního úřadu a hasičárny včetně bezbariérového přístupu. Rozpočet obce Lnáře je schválen se schodkem 382 tisíc korun.

Myštice

Podle starosty Myštic Tomáše Koželuha má obec v plánu především opravy komunikací v rozsahu více jak 4 miliony korun. „Pomoci by nám měly dotace ve výši cirka 3 miliony korun. Dále máme v plánu nákup vyvážečky na klest, kterou bychom využívali především při úklidu veřejných prostor a také při vyřezávání náletových dřevin podél komunikací. Dotace by měla pokrýt 35 procent nákladů," uvedl.

Kromě toho má obec v plánu zasíťování pěti stavebních parcel v Myšticích za přispění dotačního programu obnovy venkova.