Cizinci, kteří zde a na území ČR pracují a dlouhodobě pobývají, rozděluje úřad práce do dvou skupin.

„První skupinu tvoří občané členských států Evropské unie a jejich rodinní příslušníci. Tito z hlediska zákona o zaměstnanosti nejsou považováni za cizince a v souladu s tímto zákonem mají stejné právní postavení jako občané ČR,“ řekl šéf oddělení trhu Úřadu práce ve Strakonicích Jan Krch. Totéž platí pro občany dalších členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska a jejich rodinné příslušníky. O zaměstnávání těchto občanů jejich zaměstnavatel ÚP pouze informuje. Druhou skupinou jsou ostatní cizinci, tedy především občané Ukrajiny, Ruska, Vietnamu, Číny apod. Ti musejí žádat o povolení k zaměstnání v řádném pracovněprávním vztahu, které uděluje příslušný ÚP. Povolení se jim povoluje jen na předem nahlášená volná pracovní místa, která nelze obsadit občany ČR.

Čtěte také zde.

Čtenář – reportér
Berou cizinci Čechům práci? Pište své názory na e–mail:
reporter.strakonicky@denik.cz