Jde o krajskou komunikaci, kde hodlá Ředitelství silnic a dálnic dělat nový povrch. Strakonice chtějí tuto možnost využít k rekonstrukci staré vodovodní a kanalizační sítě, chodníků a veřejného osvětlení. „Městskou kasu čeká investice kolem 100 milionů korun, možná i více,“ uvedl místostarosta Rudolf Oberfalcer. Pokud k rekonstrukci dojde, bude zahájena letos na jaře a dokončena v létě příštího roku.

Nemalé starosti čekají i Blatnou. Prioritní je zahájení výstavby nové čistírny odpadních vod. Předpokládaná investice činí 150 milionů korun bez DPH. V současné době je připravovaná zadávací dokumentace k výběrovému řízení, které by se mělo vypisovat na konci ledna. Předpokládaný termín podání nabídek bude do března. Jelikož se jedná o velice náročnou akci, nová ČOV bude nahrazovat současnou. „Počítáme s dobou výstavby i v roce 2024,“ informoval místostarosta Pavel Ounický. Pro rok 2023 schválilo zastupitelstvo čerpání částky ve výši 60 milionů korun.

Také Volyně má pro letošní rok velké plány. Akcí za 50 milionů korun má být realizace komunitního domu. Letos má být zahájena také rekonstrukce sýpky a přilehlého parkoviště. Rozpočet je 34 milionů v období 2023 až 2026.

Předání daru.
VIDEO: Děti ve strakonické nemocnici dostaly dárek od zpěváků

Vodňany se loni dočkaly nové smuteční síně za 15 milionů korun. Ta nahradila původní, která sloužila zhruba šedesát let.

Další očekávanou akcí, která má letos ve Strakonicích vypuknout, je rekonstrukce ochozů krytého bazénu na Křemelce. I z toho důvodu buduje radnice nafukovací halu nad venkovním bazénem. Tato akce přijde asi na 24 milionů korun a hala by měla být zkušebně nafouknuta během dubna. Poté bude složena a instalována po prázdninách.

Už loni pak byla zahájena rekonstrukce ulice Zvolenská za 33 milionů korun. Ulice už je průjezdná.

Druhou větší akcí v Blatné je úprava parkoviště a autobusových zálivů ul. Palackého a B. Němcové v částce 20 milionů korun. Město má připravenou dokumentaci, čeká se na vypsání dotačního titulu, který byl poněkolikáté přesunut. Kvůli tomu je výběrové řízení odloženo.