Technologické zařízení z roku 1997 bylo již zastaralé a značně poruchové. „Proto se přistoupilo k takto rozsáhlé obnově zahrnující i obnovu automatického systému řízení, tedy tak zvaného mozku čistírny,“ vysvětluje vedoucí provozní oblasti Jih Miroslav Ježík ze společnosti ČEVAK, která se stará o vodohospodářský majetek města.

Obnova zahrnovala aerační elementy, stavební opravu česlovny včetně instalace nových, samostíratelných česlí na přítoku na čistírnu. Vše za plného provozu.

Akce si vyžádala řadu překopů zpevněných ploch čistírny odpadních vod, aby bylo možné rozvést kilometry nových kabelů a trubek. Proto bylo nutné v závěrečné fázi přistoupit i k rozsáhlé obnově zpevněných ploch a to jak komunikačních, tak zeleně. Tím byla obnova ČOV ve Vodňanech ukončena.