Keltové v tento den konali mnoho očistných obřadů, v noci se veselilo, tančilo a zpívalo. Pálily se ohně, které měly všechny živé tvory zbavit všeho nečistého, co se nashromáždilo v temném zimním období, a zároveň zajistit ochranu pro období nadcházející. V Číčenicích předcházelo v sobotu pálení čarodějnic veřejné pečení selete. „Mladí už na návsi staví májku, kde bude akce pokračovat. Zřejmě až do pondělního rána. Májka se musí ohlídat,“ uvedla starostka Číčenic Renata Regálová.

Čarodějnici přinesl na hranici dřeva, kde ji následně pohltily plameny, průvod místních obyvatel. Na sousedním ohništi si pak účastnící oslavy opekli špekáčky a společně se bavili. Připravené občerstvení bylo tentokrát ryze nealkoholické. Nápoje, špekáčky, pečivo a sladkosti pro děti byly pro všechny zdarma. Pomohly prostředky z Oranžového roku.

„Z prostředků Oranžového roku v okolí temelínské elektrárny můžeme pořádat celou řadu sportovních, kulturních i společenských akcí. Tímto způsobem jich spolufinancujeme ročně přibližně dvacet. Od tvořivých dílen přes různé výlety, tradiční akce jako je nyní například pálení čarodějnic či Silvestr, až po různé závody, turnaje a plesy,“ poznamenala Regálová.

Akci, podobně jako většinu dalších, pořádal místní Číčenický klub. „Chtěl bych poděkovat nejen ČEZ za podporu, ale také všem členkám Číčenického klubu, které odvedly při přípravách májových oslav obrovský kus práce,“ konstatoval Zdeněk Vrzák, předseda a jediný muž v „klubu“.

Petr Pokorný