„Nápad mít vlastní noviny jde za ředitelkou naší knihovny Kateřinou Novákovou Mašlovou. Já funguji tak trochu jako editorka,“ říká Lucie Hasilová.

Co tedy stálo za vznikem Gelastovin?

Vznikly z obyčejné potřeby mít více místa pro informace z naší knihovny. Zpravodaj města nám takovou kapacitu poskytovat nemůže a ani sociální sítě nejsou vzhledem k našim klientům to pravé. Takže se knihovna rozhodla pro vlastní noviny.

Jaký máte náklad a jak často vycházíte?

Náklad máme malý, tak 30 až 40 kusů. Počet stran je od 10 do 14 stran, ale ukazuje se, že 14 stran je optimální počet. Rozměr je A4, ale máme i A5, kterou dáváme například do čekáren lékařů.

Naše Gelastoviny dáváme i do jiných knihoven – například do Strakonic nebo do Vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Vycházíme jednou za tři měsíce.

Můžete přiblížit náplň vašich novin?

Vše zajímavé z naší knihovny, ohlédnutí za významnými událostmi i upoutávky na nové akce. Snažíme se, aby Gelastoviny byly živé, barevné a veselé.

Při prohlížení Gelastovin je tato snaha velmi viditelná. Knihovna má tedy svůj vlastní redakční tým? A kdo vydávání novin platí?

Do Gelastovin přispívá každý pracovník knihovny podle potřeby. Náklady jdou z našeho rozpočtu, protože Gelastoviny tiskneme přímo v knihovně.

Poměrně dlouho dobu jste pracovala také jako externistka Strakonického deníku. Pomohly vám zkušenosti, které jste u profesionálních novin získala?

Strašně moc. Naučila jsem se lehčeji a plynuleji sdělovat informace, i když nemáte moc místa. Ale to víte sám velmi dobře, jak to chodí. Často si na práci ve Strakonickém deníku vzpomenu. A snažím se svoje zkušenosti předávat i kolegyním. Učíme se, že na článku není důležité, jak je velký, ale co v něm je.