Vzhledem ke stavu podloží památníku, které je značně nestabilní a tím dochází k sesouvání pomníku, je nezbytné učinit potřebná opatření k zachování tohoto pietního místa. Město usiluje o převod pozemku z důvodů financování nutných oprav. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s převodem souhlasí za podmínek, že pozemek nebude využíván ke komerčním ani jiným výdělečným účelům.