„Rozpočet je schválen jako schodkový ve výši 3,7 milionu korun. V příštím roce nás čekají významné investiční akce. Například na stavební úpravy hasičské zbrojnice počítáme s celkovými náklady 3,8 milionu korun. Z dotačního titulu bude čerpána částka 3,4 milionu korun. Například oprava chodníku ve Vimperské ulici bude v celkových nákladech tři milionu korun,“ řekl starosta Václav Valhoda.

Rekonstrukce se dále budou týkat naučné stezky Malsička a lesní cesty Ostrý vrch. Rozšiřovat se bude kapacita mateřské školky.

Dojde k revitalizaci staré cesty k městskému lesu, nebo k rekonstrukci a statickému zajištění kaple Svatého Petra a Pavla v Zechovicích.