V uvedené lokalitě se nachází zahrádky a současně také autobusová zastávka. Osoby, které navštěvují zahrádkářskou kolonii, nebo se zde i zdržují, jsou tak v ohrožení poměrně silně frekventovanou dopravou. Rada města tedy rozhodla o vybudování chodníku pro pěší.

V první fázi je nezbytné zadání vypracování studie, která vyřeší umístění chodníku od křižovatky ulic Radomyšlská a Jiráskova po autobusovou zastávku v ulici Radomyšlská pod Šibeničním vrchem.

Vzhledem k právě proběhlým opakovaným volbám ve Strakonicích a jejich výsledku se předpokládá, že o výstavbě nového chodníku bude rozhodovat již nové zastupitelstvo v následujícím roce.