Nové prostory vznikly přestavbou bývalých maštalí, které už byly v dezolátním stavu.

Prostory, které prošly rekonstrukcí díky dotacím, jsou využívané každý den. „Zřídili jsme tam jednak ateliér, kde probíhají například arteterapie a také tam máme bezbariérový byt, kde se naši klienti učí samostatnosti a základním návykům. Chceme jim pomoci, aby byli co nejvíce soběstační,“ uvedla za domov sv. Linharta vedoucí pečovatelské služby Lucie Troblová Teringlová.

I když prostory už slouží, domov, který je obecně prospěšnou společností, stále splácí pětiprocentní podíl na dotaci. Vypsal proto veřejnou sbírku, kam mohou lidé posílat své příspěvky na pomoc zařízení.

„Na doplacení podílu z dotace jdou i peníze, které získáme na vstupném na akce, které pořádáme nebo z prodeje výrobků a produktů našich klientů,“ dodala Klára Kavanová Mušková. Svatému Linhartu zbývá doplatit 350 tisíc korun.

Můžete pomoci. Číslo konta veřejné sbírky je:4188272339/0800