„Podívejte se na aktuální plán sečí, který je zveřejněn na webu města www.strakonice.eu, v pravém sloupci v sekci Sečení trávy. Každý týden zde naleznete aktuální plán sečí a jeho případné úpravy způsobené klimatickými podmínkami,“ říká tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Péči o veřejnou zeleň na městských pozemcích zajišťují Technické služby Strakonice s.r.o. a dodavatelské firmy, které sečou na vybraných lokalitách se specifickými nároky.