Jedná se o literárně – výtvarnou soutěž, v níž soutěží žáci ve třech kategoriích. Do první kategorie patří práce dětí od první do třetí třídy, do druhé kategorie řadíme práce od čtvrté do šesté třídy a do třetí kategorie náleží práce žáků od sedmé do deváté třídy.

Akce se účastnili soutěžící, učitelé, rodiče, prarodiče a pozvaní hosté – bývalé ředitelky naší školy paní Květoslava Nováková, paní Helena Petrová a paní Marie Radová. Pozvání také přijala zakladatelka této soutěže a kronikářka Městyse Čestice Věra Rodová. Dalším hostem byl Ivo Kraml se svou maminkou Jarmilou Kramlovou, bývalou učitelkou naší školy, který vydal knížku Josefa Křešničky Pohádky ze šumavského Podlesí. Akce se též účastnila Zdeňka Šašková, bývalá starostka obce Dřešín. Místní akční skupinu Strakonicko zastupovaly Iveta Švelchová a Věra Kubešová. Významným hostem byla Helena Brejchová - Vrábková, spisovatelka, autorka knih pro dospělé i pro děti. Velmi poutavě vyprávěla o svých knihách a o tom, jak začínala psát už na základní škole.

V sobotu 25. listopadu by se Josef Křešnička, který byl u zrodu této soutěže, dožil 78 let. Letos jsme si připomněli 20 let od jeho smrti. Byl to člověk s literárním duchem.

Tentokrát děti psaly a kreslily na téma Tajemství. Zúčastnilo se celkem 14 škol z Prachaticka, Strakonicka a Blatenska – základní školy z Vacova, Cehnic, Volenic, Strakonic (Dukelská, Povážská), Radomyšle, Katovic, Čestic, Střelských Hoštic, dále pak Gymnázium Strakonice, Domov Petra Mačkov, Dětský domov Volyně, ZUŠ Blatná a ZUŠ Březnice. Komise ve složení Eva Žejdlová, Anna Uhlířová, Marcela Ouředníková a Alena Vlková zhlédla a ohodnotila 256 výtvarných prací. 68 literárních prací přečetla hodnotící komise ve složení Martina Kalová, Barbora Tomanová, Anna Uhlířová, Jitka Bártíková, poradní hlas paní Věra Rodová.

Práce žáků byly velmi zdařilé a bylo vidět, že každý má nějaké svoje tajemství. Pro příští 24. ročník bylo vyhlášeno téma Tvář Země.

Mgr. Anna Uhlířová

Čestický brambor.