Nápad obnovit starou polní cestu výsadbou nových stromů vzešel od obyvatel osady Skaličany. Cestu, která až do doby výstavby silnice z Blatné do Myštic sloužila jako spojnice mezi Blatnou a Skaličany, si ještě pamětníci vybavují. Václav Cheníček je kronikářem Skaličan a zabýval se mapováním starých blatenských cest.

„Dnes se tato polňačka už nevyužívá. Zajímavostí je, že na trase byl ve 20. letech postaven kamenný křížek, kterému předcházel kříž dřevěný, vystavěný z milodarů obyvatel Skaličan. Pověst praví, že na tom místě kdysi umrzla žena, zvaná Kvasničková,“ uvedl Václav Cheníček.

100 stromů, 40 keřů

Stará cesta ještě neupadla do úplného zapomnění. Projekt na obnovu remízku počítá s tím, že některé stávající životaschopné stromy se zachovají a budou odborně ošetřeny, dalších 100 nových stromů a 40 kusů dřevin je doplní. Podle Jaromíra Formánka z odboru majetku, investic a rozvoje Městského úřadu Blatná chce město cestu obnovit v její původní podobě. „Nyní se objednávají staré odrůdy stromů. Aby cesta měla svůj historický vzhled, bude prostor asi jednoho a půl kilometru osázen odrůdami, které tam dříve rostly, to znamená jabloněmi, hrušněmi, slivoněmi a podobně. Nejde nám o užitkovost stromů, chceme remízek zachovat,“ doplnil.

Propojení cest

Cesta lemovaná stromořadím a keři by měla v budoucnu navázat na další podobné cesty. Jejich propojením by tak mohly vzniknout zajímavé krajinotvorné prvky. „Chceme, aby tyto staré cesty úplně nezanikly. Mohou sloužit jako procházkový okruh, případně k cykloturistice. Jejich další využití, případně zpevnění povrchu, bychom řešili, až by k realizaci obnovy dalších cest mělo dojít. Zatím nám jsou v dalším postupu největší překážkou majetkoprávní problémy. Cesta Skaličany – Blatná je v majetku města,“ sdělil Jaromír Formánek.

Obnovu staré cesty obyvatelé osady vítají. Podle Václava Cheníčka ze Skaličan ji kvitují s povděkem. „Sám jsem zvědav, jaký ohlas tento projekt u obyvatel ještě vzbudí,“ doplnil.

Realizace

Na projekt obnovy remízku získalo město Blatná grant z Jihočeského kraje v programu Rozvoj venkova a krajiny – opatření Tvorba krajiny a podpora biodiverzity. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo poskytnutí grantu ve výši 96 tisíc korun. Celkové náklady na projekt jsou vyčísleny na 106 700 korun.

S výsadbou nových ovocných stromů by se mělo začít na podzim, v září nebo říjnu. Staré dřeviny se budou odstraňovat, případně ošetřovat během roku.