Přítomným požehnal farář otec Roman Dvořák. Koledy opět předzpívávali zpěváci se sborů Fere Angeli, Hlasoň a strakonického gymnázia.

Letos se na Strakonicku zpívalo na 20 místech.

Příští rok se Česko zpívá koledy uskuteční ve středu 12. prosince opět od 18 hodin.

Velké náměstí Strakonice

Domov seniorů ve Vodňanech

Radomyšl

Mladějovice