Za loňský rok vykázal strakonický pivovar ztrátu 7,9 milionu korun. Kumulovaná ztráta společnosti za roky 2012 až 2014 je pak 15,1 milionu korun.
Tato čísla uvedl v úterý 17. února místopředseda nového představenstva DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s., Rudolf Oberfalcer. „Příčinu vidíme jednak v setrvalém poklesu výstavu piva, ale také ve špatném hospodaření bývalého vedení společnosti," pokračoval na tiskovce s novináři.

Jako příklad uvedl Rudolf Oberfalcer uzavírání nevýhodných reklamních smluv. „V letech 2012 až 1014 tak zaplatila společnost na tzv. financování sportu a kultury 5,6 milionu korun aniž by z toho pivovar vůbec něco měl," pokračoval Rudolf Oberfalcer.

Bývalý člen představenstva a starosta Pavel Vondrys tvrdí, že v době jeho působení ztráta v této výši rozhodně nebyla. „Naposledy se původní představenstvo pivovaru sešlo někdy koncem října 2014. Ztráta tehdy nebyla ani poloviční. Existují zákonné možnosti, jak takové údaje vylepšit nebo zhoršit podle potřeby. Chci říci, že nevím, co se v pivovaru od doby našeho odvolání dělo," řekl pro Strakonický deník.

Podle něj se do konečné ztráty za rok 2014 promítly i opravy v pivovaru provedené ke konci roku. „Šlo například o opravy podlah," uvedl.  Odmítá tvrzení, že by pivovar byl minulým představenstvem veden špatně nebo dokonce neprofesionálně, jak tvrdí jeho současné vedení.

Tiskovky se zúčastnili ještě předsedkyně představenstva Marcela Vlčková, člen Josef Štrébl a šéf dozorčí rady pivovaru Josef Moučka. Ředitel pivovaru Jaroslav Tůma na tiskovku přizván nebyl.

Více o dění v pivovaru - například o tom, že v jeho majetku údajně chybí 390 000 lahví nebo o ořezání pravomocí ředitele Jaroslav Tůmy - si přečtete ve vydání Strakonického deníku ve středu 18. února.