Areál Výstaviště České Budějovice se postupně mění. Poznali to i návštěvníci letošního ročníku Země živitelky.

„Národní pavilon Z se poprvé otevřel veřejnosti na 47. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka v srpnu 2021. Vystavena zde byla historická zemědělská technika ze sbírek Národního zemědělského muzea, v seminárních místnostech probíhaly odborné semináře. Agrosalon navštívilo během 6 dní 97 500 návštěvníků. Podruhé se pavilon otevřel veřejnosti v říjnu, kdy v něm zahájila svoji další sezónu Jihočeská filharmonie. Třetí akcí se pak stala listopadová výstava Vzdělání a řemeslo. Jsem nesmírně rád, že je dnes pavilon opravdu multifunkční prostor, který splňuje nejmodernější požadavky na pořádání kulturních, výstavních akcí i kongresů,“ shrnuje místopředseda představenstva Výstaviště České Budějovice Zdeněk Volf.

Pavilon Z pocházející ze 70. let 20. století prošel jako první velkou rekonstrukcí při zahájené obnově celého rozsáhlého areálu na levém vltavském břehu. Architektonický ateliér A8000 obnovil původní minimalistickou krásu pavilonu. Základní novou vlastností černobílého technologicky pokročilého pavilonu je multifunkčnost a schopnost se rychle přizpůsobit nejrůznějšímu programu.

Modré zóny se rozšiřují v roce 2021 v Českých Budějovicích i do Havlíčkovy kolonie nebo k EUC poliklinice v ulici Matice školské. Do konce roku budou nové zóny ve zkušebním provozu.
V Budějovicích už funguje třicet automatů v nových parkovacích zónách

Tři kvádry

Návrh rekonstrukce a dostavby pavilonu Z vyšel z původního tvaru budovy. Ten tvořily tři zvětšující se kvádry. Základní princip jednoduché stavby ze 70. let od architektů Libora Erbana a Jana Bendy byl v minulosti potlačen a znepřehledněn. Ateliér A8000, který je podepsán mimo jiné pod architektonickým řešením multifunkčního sálu Fórum Karlín v Praze nebo podobou modlitebny a společenského centra v Sedlčanech, na něj však plynule navazuje. Inspirací pro rekonstrukci byl rostlinný motiv a proces šlechtění bonsaje. Podobně jako se od rostliny odstřihuje pečlivě vybraná část listů, aby se dosáhlo nového vzdušeného a originálního vzhledu, zbavovali se architekti jednotlivých dobových nánosů a nahodilých vrstev, které vzhledu budovy neprospívaly. Původní pavilon byl odstrojen na kost. Odhalený ocelový skelet je nově přiznán a povýšen na výchozí princip interiéru.

Nové podobě pavilonu dominuje vzdušnost a střídmost. Hlavní hala je řešena jako otevřený variabilní prostor, který může své uspořádání libovolně měnit od výstavní haly přes kongresový či divadelní sál až po plesovou halu či koncert. Sál je orientován podiem na západ. Nové uspořádání rozděluje prostor na uzavřenou pravou část a velkorysou levou, pojatou maximálně volně a vzdušně, pouze s předěleným systémem závěsů. Veškeré potřebné technologie včetně vzduchotechniky či chlazení jsou zakomponovány do technologické věže. Architekti ji však nijak neskrývají, právě naopak. Věž je provedena jako přisazená opláštěná ocelová konstrukce s prosklenou spárou, kterou je možné vidět technologie.

Znovuotevřená ledová plocha na českobudějovickém náměstí.
O adventu si na náměstí zabruslíte. Kluziště schválili zatím na čtrnáct dní

Různorodé akce

„Základní myšlenkou bylo vytvořit multifunkční a maximálně variabilní prostor, nikoliv jednoúčelovou halu. Pavilon by měl sloužit různorodým akcím, jako jsou veletrhy, výstavy, kongresy, ale i plesy či koncerty. České Budějovice potřebují velký kulturní sál, který dokáže návštěvníkům sloužit celý rok a dokáže se přizpůsobit nejrůznějším výzvám a technickým požadavkům organizátorů. Nejenom architektonická, ale i technická stránka projektu byla naprosto klíčová. Naše studio má v tomto velkou výhodu, protože disponuje vlastní projekční složkou. Celý projekt jsme tak byli schopni uchopit od samotného nápadu přes návrh až po realizaci pouze vlastními silami. Pavilon Z byl pro naše projektanty obrovskou výzvou, ale podařilo se nám jej vyprojektovat, povolit a postavit v čase dvou let, na což jsem nesmírně hrdý,“ popisuje architekt Martin Krupauer z ateliéru A8000.

Interiér je laděn v neutrálním barevném spektru bílé a černé. Tlumená barevnost umožňuje použití netradičního prosklení. To je vedle běžného čirého skla doplněno o profilované sklo v přírodní zelenkavé barvě. Použita je dále minimalistická leštěná betonová podlaha, kterou obvykle najdeme v logistických centrech a výrobních halách. Zde ale efektivně slouží multifunkčnosti. Unese traktory během agrosalonu Země živitelka, ale neurazí ani při slavnostní společenské události nebo koncertu Jihočeské filharmonie.

Nový bytový dům se plánuje v českobudějovické Nádražní ulici nedaleko viaduktu v Rudolfovské třídě.
Nové byty v Budějovicích chystají soukromí investoři i město

Sousedé z ateliéru

Pavilon Z se nachází v těsné blízkosti pavilonu T, který vznikl před deseti lety rovněž dle návrhu ateliéru A8000. Budovy jsou ale poměrně odlišné. Zatímco Pavilon T představuje čistě halovou stavbu, nově zrekonstruované „Zetko“ vzniklo jako tvárný multifunkční prostor. V budoucnu by měl být prostor před pavilonem zcelen a vydlážděn, čímž by zde vzniklo jakési náměstí.

Opravený pavilon dnes nabízí hlavní sál s kapacitou 850 míst pro sezení či 1500 pro stání třeba na rockovém koncertu, výstavní prostor, zázemí pro pořádání konferencí, maturitních plesů a dalších eventových akcí. Od nového roku by prostor měla doplnit mobilní elevace. Výstaviště České Budějovice a ateliér A8000 mají do budoucna smělé plány. Areál by se výhledově mohl daleko více otevřít směrem do města a k sousedící řece Vltavě a stát se tak přirozenou spojnicí mezi Vltavou a částmi města po obou jejích březích.

Základní informace:

Investor: Výstaviště České Budějovice, a.s., projekt a realizace: 11/2019 - 09/2021, zastavěná plocha: 2 400 m2, užitná plocha: 3 200 m2, obestavěný prostor: 28 500 m3, celkové náklady: 141 milionů Kč.

Architekt: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, Petr Hornát, spolupracující: Anežka Vonášková, Jaroslav Kedaj, architektonicko-stavební řešení: Zdeněk Fux, Milan Oktabec, Ladislav Krlín, dodavatel stavby: OHL ŽS, a.s, technický dodavatel: ŠTROB & SPOL., s.r.o., statika: STATIKON Solutions s.r.o.

Ateliér A8000 založený Martinem Krupauerem a Jiřím Stříteckým pracuje na nejširším spektru projektů velkého významu, rozsahu i obtížnosti. V roce 2020 byl oceněn titulem Stavba roku za projekt Společenského centra Sedlčany. Mezi nejvýraznější realizace studia patří například architektonické řešení multifunkčního sálu Fórum Karlín v Praze. Osobou Martina Krupauera se významně zapojuje rovněž do veřejné diskuse a rozvoje území. Vedle architektury se Krupauer soustředí také na vize a strategie proměny transformačních oblastí a brownfieldů v České republice i mimo ni. Vedoucí ateliéru byl členem komise hl. města Prahy pro nový metropolitní plán 2017. Nyní vede tým, který připravuje výstavbu Vltavské filharmonie v Praze.