„Byla jsem zoufalá, když jsem přišla po úrazu z nemocnice. Zjistila jsem, že si ani nedokážu udělat jídlo. Pomohli mi v centru,“ líčí své zážitky osmašedesátiletá Anna Trávníčková ze Strakonic. Ta patří mezi klienty osobní asistence strakonického Centra pro zdravotně postižené.

Pokud se ale situace radikálně nezmění, může se stát, že o vítanou pomoc přijde. Už nyní je centrum na dně svých finančních rezerv a jde do mínusu. Paradoxně za tím stojí zákon o sociálních službách, který měl přinést do této oblasti zlepšení.

„Od začátku tohoto roku příspěvek na péči dostává přímo uživatel,“ vysvětluje vedoucí centra Drahuška Kolářová. Na začátku roku to ještě šlo, platily původní ceny. Pak ale bylo nutné nastavit platby podle nové legislativy. Třeba u osobní asistence se posunuly z 20 na 60 korun za hodinu.

Klienti, kteří služby využívali, na to mnohdy reagovali tak, že si je ubrali. A ten, kdo dosud žádnou sociální službu nevyužíval a příspěvek dostal, to ve valné většině případů chápe jako vítané přilepšení k důchodu.

Už i na vládní úrovni se vede diskuse o tom, zda nejsou tyto prostředky zneužívané. V zákoně sice nějaké kontrolní mechanismy jsou, v praxi se však nevyužívají. Prý se ale chystá zpřísnění. „Například člověk, který má francouzské hole, to musí doložit dokladem. U tohoto příspěvku ale ne,“ podotýká Kolářová.

Kromě toho všeho musejí poskytovatelé služeb, pokud chtějí obstát, splňovat řadu nových podmínek. To také stojí další prostředky navíc.