Jak informoval generální ředitel Teplárny Strakonice Pavel Bulant, ve své dosavadní profesní praxi nezažil tak nejistou situaci kolem premis pro plánování příštího roku. "Ať už se týká cen vstupů – paliva či chemických látek, jež rostly v průběhu roku ne v desítkách procent, ale v násobcích, či snad podpory pro obnovitelné zdroje a teplárny, která již přes rok dle slov ministerských úředníků čeká na notifikaci v Bruselu, případně vládních opatření, které sice zastropovalo ceny vyrobené energie a uchránilo občany od drakonických faktur, na druhou stranu výrobce energií, mezi něž patří i teplárny připravilo o významnou část tržeb, které budou nuceni sanovat jiným způsobem," poznamenal.

Teplárna Strakonice jeho prostřednictvím avizovala, že bude v souladu se zákonem informovat své zákazníky do konce měsíce listopadu o cenách pro příští rok. "Předpokládané navýšení ceny se bude pohybovat v řádech nižších desítek procent a můj střízlivý odhad je, že navýšení oproti stávající ceně by se mohlo pohybovat v rozmezí třicet až čtyřicet procent," odhaduje Bulant.

Výstava v roce 2017.
OBRAZEM: Na tradiční vánoční výstavu můžeme opět do kapitulní síně

Generální ředitel strakonické teplárny je si plně vědom sensitivity opatření spočívajících v navyšování ceny a jeho dopadu na zákazníky. "V době, kdy jsou naši zákazníci bombardováni za všech stran negativními zprávami o zdražování, přicházejícími navíc v období nastupujícího adventu, tak typického mírem a klidem, přesto však věřím, že pochopí naše kroky, zůstanou nám nadále věrnými a spolu s nimi projdeme tímto nelehkým obdobím, o kterém se nám ještě před rokem ani nesnilo," podotkl ředitel teplárny.

Informace potvrdila také ekonomka teplárny Jana Králíková. "Konkrétní výše ceny na příští rok bude zveřejněna v termínu ve schváleném ceníku po projednání ve vedení společnosti," upřesnila a dodala aktuální vývoj cen tepla ve Strakonicích za poslední roky.