O dodávku tepla se ve městě stará Tepelné hospodářství Technických služeb města Blatné, které provozuje dvě plynové kotelny. Jednu v ul. Čechova, druhou Nad Lomnicí.

„Tak nízkou cenu tepla se nám daří držet hlavně díky tomu, že se podařilo Technickým službám jako velkoodběratelům dobře nakoupit plyn. Investujeme ale také do moderních technologií a máme i dvě kogenerační jednotky, díky kterým dochází k efektivnímu hospodaření s energiemi a snižují se tím náklady na výrobu tepla,“ vysvětlil místostarosta Pavel Ounický.

Jeho slova potvrzuje i Luboš Kallmünzer, který má na starosti správu bytů v Blatné. „Za poslední čtyři roky jsme cenu tepla nezdražovali," dodává Kallmünzer s tím, že v roce 2017 to bylo za jeden GJ je 559,01 korun o rok dříve 645,21 korun obojí včetně DPH.

I v letošním roce chce město do topení investovat, a to nákupem dvou nových kotlů (každý o výkonu 1100 kW). K výměně kotlů dojde v kotelně Čechova a město má připraveno v rozpočtu částku 7,5 mil. Kč. V současné době se připravuje výběrové řízení, kdy chceme v letních měsících začít s rekonstrukcí.

Klára Alešová