Jeho záliba ve sportu – běžeckém lyžování díky jeho úsilí a vytrvalosti ho dovedla z titulu Mistra ČSSR až na zimní olympijské hry – opakovaně v roce 1980 v Lake Placid a v roce 1984 v Sarajevu. Po ukončení profesionální sportovní kariéry se již mnoho let věnuje prodeji sportovních potřeb ve Strakonicích a přitom předává svoje zkušenosti, dovednosti a znalosti dětem, které neměly možnost se do doby, než se ocitly v dětském domově, setkat a byť jen rekreačně se věnovat sportu. Svým poutavým vyprávěním, názornými ukázkami, nezištnou pomocí při péči o jízdní kola a zimní sportovní vybavení dokáže děti nadchnout a nenásilně přimět k pohybu a pobytu venku, v přírodě, na horách a vyzkoušet si různé druhy sportů.

V současné době „počítačového sportování“ je to velmi záslužná činnost, neboť jen malé procento dětí tráví svůj čas pohybem na zdravém vzduchu. A právě všechny vyjmenované důvody vedly nás, vedení Dětského domova, k nominaci Miloše Bečváře na získání ceny „Ď“.

Ve středu 9. září v divadle Oskara Nedbala v Táboře ve finále krajského kola ceny Ď právě Miloš Bečvář ze všech nominovaných Jihočechů jako jediný tuto cenu získal. Moc gratuluji a zároveň děkuji za další projev náklonnosti a jemu přirozené skromnosti, když ihned na pódiu při předání věnoval cenu Dětskému domovu Volyně.

Anežka Hosnedlová, ředitelka DD,ZŠ,ŠJ a ŠD Volyně