Pěší putování po strakonických kostelích:

Začátek ve 20 hodin v kostele sv. Prokopa, zastávky u sv. Markéty (cca ve 21 h), u sv. Václava (cca ve 22 h) a v kostele Panny Marie Bolestné na Podsrpu (cca ve 23 h) – v každém kostele krátký výklad a spočinutí
Kostel sv. Prokopa:
Jedinečná příležitost k prohlídce a setrvání v kostele sv. Prokopa, který prošel v dějinách města různými etapami a pokud získáme finanční prostředky, čeká jej rozsáhlá rekonstrukce, během které bude po nezbytně nutnou dobu uzavřen (cca rok 2017).
20:00 Uvedení programu, Historicko-stavební souvislosti v kostele sv. Prokopa, odchod pěších poutníků
Písně chval a proseb – kapela strakonické farnosti
21:00 Výklad k erbům na stěnách kostela
Svatoprokopské zpěvy – strakonický chrámový sbor
22:00 Kostel a život – pásmo zpěvů z Taizé a mluveného slova
23:00 Šatník aneb co se nosí při bohoslužbě
Cyklus svatebních pochodů – varhanice Ludmila Valášková, svatební pochody známé i méně známé
Díky spolupráci s Muzeem středního Pootaví bude otevřen průchod křížovou chodbou do kapitulní síně, kde bude výstava Karel IV. a Prácheňsko. Komentované prohlídky budou ve 20.30; 21.30 a 22.30 hodin.
Během programu bude možné prohlížet si kostel dle osobního zájmu. K prohlídce budou i historické fotografie strakonických kostelů. Mimořádně umožníme projít si chodbu nad původními hradbami. Průběžně budeme zodpovídat případně dotazy.
Kostel a ambity budou otevřeny cca do 00.30 hodin.

Kostely otevřeny:
sv. Prokop 19:30 – 00:30; sv. Markéta 20:30 – 21:30;
sv. Václav 21:30 – 23:00; P. Maria Bolestná – Podsrp 22:30 – 24:00