Starosta Bohumil Bláha uvedl. „Akce, která vyšla na 2 600 000 korun byla z 90 procent pokryta dotací. V jejím rámci došlo k celkovému zateplení objektu včetně půdy, k výměně oken a vchodových dveří, opravě kanalizace a opravě opěrné zdi u garáží. Také bych rád zmínil, že rok 2015 byl z hlediska investičních akcí velice vydařený. Jedním z důvodů je také velké množství vysokých dotací."

Další velmi nákladnou a důležitou investicí pro městys byl nákup svozového vozidla na bioodpad s pěti kontejnery, na který se vedení obce podařilo opět sehnat dotaci ve výši 90 procent. „Dále se nám podařilo uskutečnit najednou dvě na sobě nezávislé akce a to opravu hráze rybníku Záhorčí a opravu kanalizace pod Záhorčím. V rámci opravy kanalizace bylo vyměněno 130 metrů nefunkčního betonového potrubí za plastové a oprava retenční nádrže. Akce stála 1 440 000 a byla opět pokryta devadesátiprocentní dotací," dodal Bohumil Bláha.

Součástí Štěkně jsou také obce Vítkov a Nové Kestřany. „V loňském roce jsme ve Vítkově opravili zhruba 200 metrů komunikací včetně úpravy podkladu. V Nových Kestřanech se nám zase podařilo za 150 tisíc korun opravit hasičskou zbrojnici SDH Nové Kestřany. Na opravu jsme sehnali dotaci ve výši 73 tisíc korun od Jihočeského kraje," podotkl starosta.

Do letošního roku městys plánuje rozsáhlou rekonstrukci toalet ve škole, na kterou je v rozpočtu vyčleněno asi 400 tisíc. Dále připravuje realizaci projektu údržby a úpravy zelení na návsi ve Vítkově. Také požádal o dotaci na opravu střechy smuteční síně na hřbitově a začala se kopat přeložka vodovodu v lokalitě u lihovaru. „Mezi naše dlouhodobé projekty patří výstavba bytového domu ve Štěkni. Cílem tohoto projektu by bylo přitáhnout do městyse více lidí. Celou akci plánujeme hradit z vlastního rozpočtu a v současnosti pracujeme na snížení nákladů a na zefektivnění stavby," uzavřel starosta Štěkně Bohumil Bláha.

Z pohledu kulturního dění je Štěkeň známa především festivalem Hudební léto, který letos oslaví již desátý jubilejní ročník.