V blízkosti vlakového nádraží v Čejeticích roste fotovoltaická elektrárna. Zájem vzbuzuje především u místních. „Vím jen z doslechu, že se něco takového staví. Všichni tady o tom mluví, ale nikdo neví nic určitého. Mně nebude vadit, když tu solární elektrárna bude,“ řekl obyvatel Čejetic Milan Kozelka.

Fotovoltaická elektrárna vzniká na pozemcích pronajatých od devíti vlastníků a spoluvlastníků, v ploše 5, 5 ha.

Jeden z pozemků vlastní Marcela Hávová s manželem. K jeho pronajmutí se rozhodli také proto, aby v západní průmyslové zóně Čejetic v budoucnu nevznikla třeba továrna. „Tento projekt nám přijde jako lepší řešení, protože kdyby tam stál průmyslový podnik, zvýšil by se provoz a možná také znečištění ovzduší. Myslíme si, že sluneční elektrárna tolik neovlivní život v obci,“ řekla. Připustila také, že svou roli v rozhodování sehrála i finanční stránka věci. „Máme s firmou sepsánu smlouvu na věcné břemeno na 35 let,“ uvedla Hávová.

K záměru vybudování této solární elekrárny v Čejeticích se vyjadřovalo také obecní zastupitelstvo v prosinci minulého roku, a to kladně. V současné době je pozemek oplocen. „Je slyšet celou vesnicí, že se tam intenzivně pracuje,“ popsala Hávová.

Fotovoltaická elektrárna bude mít instalovaný výkon 2,5 MW. Plochu osadí 10 727 kusů solárních panelů o rozměrech 1,6 x 1 x 0, 042 metrů.

Podle Františka Kováře, který je vrchní stavebního dozoru, jsou stavební práce na solární elektrárně teprve v počátcích. „Práce byly zahájeny asi před třemi týdny,“ řekl Kovář. Plánovaným datem připojení fotovoltaiky je 1. říjen letošního roku.

Investorem projektu je zahraniční firma, která chce svůj název zveřejnit až při osobní návštěvě vedení v Čejeticích.