Největší a nejvýznamnější malbu našli památkáři na severní straně lodi. Jedná se o zlomek pašijového cyklu, který minimálně ve dvou pásech nad sebou popisoval Ježíšovo utrpení na konci jeho pozemské cesty. Nástěnné malby pocházejí ze třetí čtvrtiny 14. století a odkryl a restauroval je Josef Novotný z Prahy.

Výjev má zobrazovat oplakávání Krista– tedy situaci, kdy byl mrtvý syn po sejmutí z kříže položen do matčina klína. V navazujícím poli se nalézá motiv Tří Marií u hrobu, které přišly ke Kristovu hrobu a zjišťují, že je prázdný. Trojice žen je zde zastoupena jen jednou figurou, která se potkává s andělem. Vedle něj je namalován otevřený a prázdný Boží hrob, v kterém další anděl drží Kristovo roucho poté, co vstoupil na nebesa.

„Kromě těchto výjevů můžeme nalevo od hlavního oltáře spatřit i zbytek malovaného rostlinného dekoru, který rámoval vnějšek dnes zazděné schránky na Nejsvětější Svátost – tzv. sanktuáře. V jeho blízkosti se zachovaly také dva z původně dvanácti malovaných konsekračních křížů, které se malovaly se symbolikou 12 apoštolů v interiéru jako doklad, že stavba byla vysvěcena,“ zmiňují památkáři z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Rekonstrukce ulice Volyňská ve Strakonicích pokračuje podle plánu.
Řidiči pozor. Od pondělí začíná úplná uzavírka Volyňské ve Strakonicích

Díky rekonstrukci se ze zanedbaného kostelíčku stala místí chlouba. Lidé mohou kostelík sv. Havla poprvé vidět při jeho slavnostním znovuotevření, které se koná v sobotu 23. března od 10 hodin. Rozhodně bude co obdivovat. Restaurovaný je původní oltář, kazatelna, Ježíš na kříži i kůr. Kostel dostal novou podlahu, lavice, fasádu, okna i dveře a stal se důstojným místem se skvělou akustikou.

„Rekonstrukce hřbitovního kostelíčku probíhala postupně, peníze se nám podařilo získat z dotací a značná část peněz šla i z obecního rozpočtu. Jsme rádi, že se nám podařilo dát kostelík sv. Havla do pořádku a rádi ho necháme pro lidi otevřený k nahlédnutí," uvedla starostka Čejetic Ivana Zelenková. Ta prozradila, že proměna čeká ještě místní márnici. "Chtěli bychom tady vybudovat galerii,“ zmínila starostka.

Kostel sv. Havla v Čejeticích byl původně raně gotický z 2. poloviny 13. století, ale postupně byl zbarokizován na konci 17. století. Najdeme ho 500 metrů jihovýchodně od středu obce. Sakrální stavba stojí nedaleko řeky Otavy v místech, kde stávalo zaniklé panské sídlo, tvrz vladyků z Čejetic. Rekonstrukce kostela byla dokončena v roce 2023.