Obec sousedící s městysem Štěkeň se nachází zhruba devět kilometrů od Strakonic. První zmínka o obci je z roku 1289. Dnes pod Čejetice patří další čtyři obce. Obyvatelé jsou tady podle jejich slov spokojeni, nic jim prý nechybí.

Most u Čejetic.První zmínky

Nejstarší zpráva o Čejeticích je z roku 1289, kdy je uváděn Jan z Čejetic jako svědek na darovací listině Bavora III. Johanitům ve Strakonicích. Původně se v Čejeticích nacházela tvrz, která stála asi 400 metrů severovýchodně od dnešní obce v sousedství dochovaného raně gotického kostelíka sv. Havla, vystavěného koncem 13. století.

Tvrz byla v polovině 15. století pobořena při sporech s Václavem Koktanem z Kestřan. Po následných pozdně gotických úpravách sloužila tvrz jako malé opevněné sídlo asi ještě padesát let, ztratila funkci při připojení statku ke Štěkni a později zanikla bez výraznějších stop nad terénem. Její místo zabírá dnes z části rozšířený hřbitov a navazující plocha po severní straně, oddělená svahem od mokřinaté louky. Současně s tvrzí zanikly pravděpodobně i středověké vladycké statky.

Život v obci

V současnosti pod Čejetice patří ještě další čtyři vesnice – Mladějovice, Sudoměř, Sedlíkovice a Sedliště. Celkový počet obyvatel všech obcí činil k lednu 2014 necelých tisíc lidí, přitom jen v Čejeticích bydlí víc než 600 obyvatel.

Lidé jsou tady prý spokojeni. Potvrdil to jeden z obyvatel Čejetic Radek Kučera. ,,Nejvíce se mi tady líbí klid a příroda, která tady je. Nedokáži si představit, že bych bydlel někde ve městě. Samozřejmě je několik věcí, které tady postrádám, například menší sortiment věcí v obchodě, ale na druhou stranu tady není taková anonymita a lidi se tu znají a to se mi na životě v Čejeticích líbí," řekl.

Josef Herner se do Čejetic nastěhoval před sedmnácti lety. Život na vesnici si chválí, musel však čelit přírodnímu živlu. ,,Bydlíme u potoka a jednou jsme byli kompletně vyplavení a museli jsme dělat všechno znova, ale teď už je to dobré," zavzpomínal a dodal, že mu v Čejeticích nic nechybí. ,,Máme tady obchod, dráhu a dobré spojení autobusů, to je pro penzistu to nejdůležitější," chválil si život v obci.

Expedice do ČejeticSlužby

V obci skutečně nechybí téměř nic, mimo již zmíněného obchodu tady funguje také mateřská škola, obecní knihovna, nedávno zrekonstruovaný kulturní dům a nový sportovně relaxační areál.

Ten byl slavnostně otevřen v loňském roce v rámci čejetické pouti. V tomto areálu je k dispozici víceúčelové hřiště pro volejbal, basketbal, florbal a další sporty. V těsné blízkosti se nachází budova, ve které jsou k dispozici posilovací stroje, sprchy a sociální zařízení. V areálu je možné zakoupit i občerstvení a zapůjčit si míče k různým sportům.

Spolky

V Čejeticích aktivně funguje několik dobrovolných spolků a sdružení. Samozřejmostí jsou dobrovolní hasiči, kteří každoročně pořádají hasičskou zábavu, stavění máje, pouťovou zábavu a spolupracují s obcí na dalších aktivitách.

Dalším sdružením, které v Čejeticích aktivně funguje je taneční skupina Čejetická poupata. Skupinu tvoří šest žen středního věku a její název je odvozen od spartakiádní písničky Michala Davida. Taneční skupina vystupuje na nejrůznějších obecních akcích, například na obecním plesu, nebo sportovních akcích. Vystupují i mimo obec, kde jejich vystoupení publikum vždy skvěle baví.

Aby ani muži nezůstali pozadu, založili v obci spolek motorkářů s názvem Čejenové z Čejetic. Spolek vznikl teprve nedávno, v roce 2013, kdy se dala dohromady parta milovníků motocyklů.

Autor: Vladimír Hoť