Obecní školu v Sousedovicích slavnostně otevřeli v roce 1836. Z domu s číslem popisným 36 se přestěhovala do domu číslo 40.

Podle kroniky obce, která pochází z roku 1924, v původní budově školy bydlel chalupník a zedník Václav Zahradník. V jednopatrové budově dvoutřídní školy se vyučovalo od roku 1878.

Tam chodila za povinnou školní docházkou Jana Dostálová (46), která dnes žije v Českém Těšíně. Tou dobou už byla škola jednotřídkou. „Učila nás tehdy paní učitelka Honsová. Byla hrozně přísná. Dostávali jsme pravítkem přes prsty, klekávali jsme na hráchu,…" vypravuje. Své učitelce přičítá jednu velkou zásluhu: Naučila ji úhledně psát. „Strašně jsem škrabala. A pořád jsem za to dostávala dvojky, což jsem nechtěla. A tak jsem se to musela naučit, abych měla jedničky," směje se.

Kromě přísnosti a důslednosti měla hrozně ráda pořádek. „Když jsme přišli do školy, kontrolovala, zda máme čistý kapesník i ruce," směje se. Ve třídě měla jen hrstku spolužáků. „Bylo nás asi pět. Chodila jsem do třídy se svou sestrou Bohunkou. Vychodily jsme spolu povinnou celou školní docházku," usmívá se. Její sestra Bohumila dnes žije ve Volarech.

Kdy ve škole vyučování nadobro skončilo se přesně neví. Někteří pamětníci mluví o roku 1968, někteří o roku 1972 i 1973. Poté budova dlouhá léta chátrala. Jeden čas tu měla své sklady Správa a údržba silnic Strakonice. Od května roku 2004 tu sídlí Dům klidného stáří svaté Anny. V něm žije maminka Jany Dostálové, Marie Masopustová (76). Do Sousedovic ji od Lipenské přehrady s rodinou zavála nemoc dcery. „Byla neustále nemocná, doktoři už nevěděli, co s ní. A pak nám pan doktor doporučil změnit prostředí. Řekla jsem manželovi, že se nebudeme třískat někde po světě a vrátíme se tam, kde to známe," vypráví svůj příběh. Marie Masopustová totiž původně pochází z Předních Zborovic, což je od Sousedovic prakticky za kopcem.

V Sousedovicích zůstali u bratra své tchyně. „Měl velký statek, asi dvacet hektarů. Tak jsme tu nakonec zůstali," vysvětluje.
Marie Masopustová dnes žije tam, kde její dcery chodily do školy. Z budovy je totiž od roku 2004 Dům klidného stáří sv. Anny. V nájmu ho má Oblastní charita Strakonice, které šéfuje Olga Medlínová. „Základní kámen žehnal Otec biskup Jiří Paďour v únoru 2003," vzpomíná Olga Medlínová. Rekonstrukce objektu školy vyšla na třicet milionů korun.