Jedná se o výměnu záložního zdroje (dieselagregátu) za nový, výkonnější s elektrickým záložním výkonem 900 kVA / 720 kW. „Bude sloužit pro zálohování důležitých odběrů v případě výpadku základní napájecí sítě. Je to investiční akce zhruba za 12 milionů korun s DPH a spolufinancuje ji nemocnice a Jihočeský kraj,“ řekla referentka nemocnice Kateřina Koželuhová.

Zároveň se provádí ještě druhá investiční akce za cca 1,3 milionu. Jedná se o instalaci původního motorgenerátoru 340 kVA, který se přesune ve stejné budově na jiné místo a bude sloužit jako záložní zdroj pro vzduchotechniku.