Vyznamenání Zlaté lípy (celým názvem Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky) je vojenské ocenění udělované ministrem obrany ČR za mimořádný přínos pro rozvoj obrany a bezpečnosti České republiky. Toto ocenění získala mimo jiných také česká mecenáška Meda Mládková nebo člen protikomunistického odboje Ctirad Mašín.

Celý jeho život byl naplněn posláním učit, vzdělávat a chránit. Po studiích na Filozofické fakultě se věnoval pedagogické činnosti. Stal se ředitelem Zemské vyšší hospodářské školy v Klatovech. Už v roce 1932 byl zvolen starostou Československého národního svazu střeleckého. V letech 1935 až 1938 zastával funkci ministra národní obrany ČSR a byl poslancem Národního shromáždění.

Velkým mezníkem v jeho životě se stal rok 1942. Nejdříve byl uvolněn z funkce ředitele školy a následně zatčen Německým gestapem. V Drážďanech ho odsoudili k trestu smrti. Nakonec po přímluvě prezidenta Emila Háchy mu byl trest zmírněn na 20 let. Po osvobození České republiky americkou armádou byl z Dachau, kde byl vězněn, propuštěn. Hned o dva měsíce později byl ale opět zatčen, tentokrát Československým četnictvem. Národní soud mu vyměřil pět let. Díky amnestii 14. 4 dubna 1953 byl po čtyřech měsících propuštěn.

Letos uběhlo 50. let od jeho úmrtí. Vyznamenání Zlaté lípy dostal in memoriam.