„Zajímavostí například bylo, že čtvrtá a pátá třída měla vyučování až od 10 hodin. O to déle jsme pochopitelně šli ze školy domů," zavzpomínal.

„Chodili jsme také často na školní zahradu, kde pan řídící třeba rouboval stromky a my jsme zalévali a okopávali. Tělocvik jsme zase mívali na místním hřišti," doplnil.

Z bývalé školy však děti úplně nezmizely. Už léta je tam místní mateřská škola. Jak uvedla ředitelka Ilona Louženská, nyní mají ve dvou třídách pětačtyřicet dětí. „Využíváme i zahradu. Přes prázdniny by se v ní měly objevit nové herní prvky," dodala.

Ze školní kroniky

V nově vybudované školní budově v Čepřovicích se začalo učit v roce 1879. Prvním řídícím učitelem byl Václav Zdeněk.

Například v roce 1892 bylo do čepřovické školy zapsáno 114 žáků, z toho 58 v první třídě a 56 ve druhé.