Významným mezníkem byl rok 1969, kdy byly zřízeny první třídy zvláštní školy. Součástí oslav bylo mimo jiné slavnostní přestřižení pásky u nové venkovní třídy, kterého se ujali ředitelka školy Martina Košťálová a senátor Tomáš Fiala.

V současné době poskytuje škola zázemí pro více než 140 dětí. Rozhovor s Martinou Košťálovou připravujeme na příští dny. 

Něco z historie (Jan Malířský): Hospodářský a kulturní rozvoj si vyžadoval vzdělané zemědělce, a tak vedle již existujících hospodářských škol se začínaly rozvíjet školy hospodyňské. S podnětem přišel v říjnu roku 1923 poslanec a agrárník Rudolf Beran, a to se založením jednoroční hospodyňské školy, spadající pod ministerstvo zemědělství a zemský úřad. Předsedou obou škol byl od začátku Václav Babor, statkář z Černíkova a ředitelkou hospodyňské školy byla Marie Hálková. Účelem školy bylo doplnění vzdělání dívek jako hospodyněk a škola byla internátní uprostřed velké zahrady. Teoretické vzdělání bylo doplněno hospodyňskou praxí, k čemu sloužily vzorně vybavená kuchyně s pekárnou, prádelna, žehlírna, mlékárna i drůbežárna a k tomu i pokusná pole. V ročníku 1923/1924 zde bylo 38 žáků a za 10 let jednoroční školu navštívilo 360 chovanek a kurzy 110 žákyň.