Budova spořitelny Bývalý dům

Dnes už si pravděpodobně většina z nás ani nedokážeme strakonické náměstí bez honosné novorenesanční budovy, ve které dnes sídlí Česká spořitelna, představit. Tento dům, jež stojí přímo v centru města ale nemá příliš dlouhou historii, jak by se mohlo na první pohled zdát. Na tomto místě dříve stál rokokový dům Hrbkův, ve kterém se narodil Josef Šmidinger, vlastenec a milovník knih. Knihovnu ve Strakonicích založil v roce 1843, podle něho je pojmenována dodnes. V rodném domě Josefa Šmidingera býval Ventův krám.

Demolice

Zánik tohoto domu přišel v roce 1905. Tehdy se očekával příjezd císaře Františka Josefa I., dům proto musel být celý zakrytý pytlovinou a ozdoben papírovými girlandami květin, aby nedělal městu ostudu. Krátce po Budova spořitelny odjezdu císaře byl dům zbourán a na jeho místě byla v roce 1906 dokončena stavba městské spořitelny podle návrhů stavitele Karla Bubly. Výzdobu průčelí provedl Josef Bosáček podle návrhů Václava Malého. Později se z městské spořitelny stala státní a nyní v budově sídlí Česká spořitelna.

Vzpomínka

Dnes je na budově spořitelny umístěna vedle vchodu pamětní deska Josefa Šmidingera, jako připomínka, že právě na tomto místě kdysi stával rodný dům tohoto významného strakonického rodáka. Obyvatelé si však Šmidingerův rodný dům spojují s budovou spořitelny.

Autor: Vladimír Hoť