Jejich vybudování je následkem záplav 21. dubna 2014, kdy ulici a zahrady Pohraniční stráže zaplavila masa bahna, krup, vody, kamení a větví zaplavila zahrady až do výšky cca 80 centimetrů. „Tohle bez odborníků nejde, musí nám už konečně někdo pomoct. Potíže jsou každý rok, ale tohle tady ještě nebylo,“ řekl tehdy obyvatel ulice Václav Šťastný.

Ale až na přelomu let 2016/2017 se podařilo vykoupit pozemky od soukromých vlastníků. Zároveň byla zadána studie protierozních opatření. „Ta budou spočívat v realizaci kapacitních opatření na zadržování srážkových vod v podobě kaskády zasakovacích průlehů (suché rybníčky) se současnou výsadbou původních ovocných stromů a přírodě blízkých keřů přispívajících k lepšímu zadržování vody. Bude jich celkem pět,“ řekl šéf odboru životního prostředí MěÚ Strakonice Jaroslav Brůžek.

Součet objemů navržených průlehů odpovídá objemu povodňové vlny s dobou opakování 100 let.

Vybudování protierozních opatření přijde na 3 586 482 Kč s DPH. Město získalo dotaci 75 procent.