Aktuálně chce město osadit do asfaltu další strategické detektory, které jsou určeny pro sledování dopravy (intenzita, klasifikace dopravního proudu, rychlost vozidel). „Jedná se celkem o 180 detektorů v 42 profilech. Osazeny budou přímo do konstrukční vrstvy vozovky a napájet je bude vlastní baterie. Snímaná data o provozu budou přenášena bezdrátově a agregována v centrálním prvku, který bude poskytovat výstup, mimo jiné, pro potřeby stávající dopravní řídicí ústředny," říká náměstek primátora Viktor Lavička.

"Zásadním přínosem jejich instalace je možnost kontinuálního sledování a vyhodnocování dopravní situace. Takto získaná data budou sloužit nejen pro dopravně inženýrské rozhodování, ale v budoucnu i pro dopravně závislé řízení, které bude pružně reagovat na aktuální dopravní situaci ve městě,“ dodává Viktor Lavička s tím, že aktuálně bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele. „Komise provedla hodnocení nabídek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a kontrolu dokladů před podpisem smlouvy. Vybraného dodavatele bude schvalovat rada města. Předpokládaný termín zahájení prací je v dubnu 2021 a jejich ukončení září 2021,“ připojil náměstek primátora.

V první etapě bylo do českobudějovických komunikací osazeno 114 strategických detektorů na 36 profilech. Vloženy byly do asfaltu třeba v Pražské třídě, Rudolfovské třídě, Nádražní a Strakonické ulici, Lidické třídě, Husově třídě, nebo v ulici Na Sadech a dále třeba v ulici Na Dlouhé louce nebo v Branišovské.

Do plánovaného systému řízení dopravy ve městě patří třeba úpravy, které v minulém roce provedlo město na parkovišti na Senovážném náměstí. Informační systém už před vjezdem informuje o aktuální obsazenosti, takže řidiči nemusejí na velmi frekventované parkoviště zajíždět zbytečně. Informační systém pro parkoviště v širším centru Českých Budějovic dodala ČD – Telematika ve spolupráci s partnerem Green Center s.r.o. „Se statutárním městem České Budějovice spolupracujeme na rozvoji parkovacích systémů a služeb dlouhodobě a velmi si vážíme, že se nám podařilo vysoutěžit další zakázku v této oblasti,“ říká Jan Vobora, obchodní ředitel ČD – Telematiky. Hodnota zakázky byla zhruba 2,5 milionu Kč a na financování se podílela i Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Doprava. Součástí zakázky jsou také servisní služby na období příštích deseti let.

Naváděcí systém chce budějovická radnice zavést na všechna městská parkoviště, dnes už slouží také třeba na parkovišti v Jírovcově ulici. Do centrálních informací chce město při navádění řidičů zahrnout v budoucnu i velké soukromé parkovací plochy.

Jihočeské metropoli má pomoci má pomoci s vybudováním specializovaného dopravně řídícího centra částka 120 milionů korun.

„Ze strany města jsou připravována i další opatření jako například rozšíření preference MHD a doplněný kamerový systém,“ naznačuje Viktor Lavička další chystané kroky. Na financování projektu chce město žádat o evropskou dotaci, která by mohla činit až 85% uznatelných nákladů.