Výstavba marketu Tesco v ulici Katovická není ještě úplně jasná. Management společnosti nechce dát konkrétní odpověď, zda stavět bude, či nikoliv. Přitom veškeré administrativní záležitosti už jsou vyřízené. „Územní rozhodnutí jsme již získali a nyní pracujeme na získání stavebního povolení. Celý proces je ovšem také ve fázi interního projednání a v tento okamžik tedy není možné říci, jaký bude jeho závěr," vyjádřil mluvčí Tesco Stores ČR, a.s., Jiří Mareček. Tento subjekt je zaregistrovaný v ČR od 23. března 1992. Jeho prostřednictvím skupina Tesco v ČR podniká.

Územní rozhodnutí o výstavbě marketu Tesco bylo vydáno 17. června 2013, právní moci nabylo 17. srpna téhož roku. „Do dvou let, tedy do 17. srpna 2015, musí společnost požádat o stavební povolení, jinak územní rozhodnutí propadne, neboli pozbude platnost. K dnešnímu dni tak učiněno nebylo," řekl pro Strakonický deník vedoucí odboru výstavby MěÚ Strakonice Jaromír Zeman.

První vážnější zprávy o možné výstavbě marketu Tesco na louce za panelovými domy sídliště Mír se začaly objevovat v roce 2011. V létě 2012 začala jednání se odborem výstavby a objevily se studie o vybudování výjezdu od marketu. Ten je i zakomponován do pětiramenné okružní křižovatky, kterou začne Ředitelství silnic a dálnic České Budějovice na Katovické budovat v dubnu. 

První plány hypermarketu jsou z roku 2011

První plány na výstavbu hypermarketu Tesco v oblasti proti současnému supermarketu Kaufland se objevily v září roku 2011. Tehdy jednali zástupci Tesca se zástupci města o podrobnostech. „Město si může stanovit, za jakých podmínek dá v těchto místech stavět. Křižovatka u Kauflandu je ale přetížená. Chceme, aby od Tesca byl další výjezd směrem k budoucímu obchvatu," zmínil v roce 2011 tehdejší místostarosta města Pavel Pavel. Na tuto podmínku zástupci Tesca přikývli.
První konkrétnější obrazy o hypermarketu přišly v lednu 2012. Václav Vitek, který měl přípravu stavby strakonického Tesca na starosti, v té době odhadoval, že v ideálním případě by se Strakonice mohly dočkat v roce 2013. „Máme hotovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí," konstatoval v minulosti. Před Vánoci 2012 navíc zastupitelé schválili smlouvu s investorem.
O potřebnosti dalšího marketu vedou místní lidé stále debaty. Jedni jsou pro, druzí proti. Bývalý starosta Pavel Vondrys se dříve zmínil, že podle stavebního zákona výstavbě marketu město nemůže zabránit. Jde o soukromou aktivitu na soukromém pozemku. „Nerozhodujeme, zda ano či ne. Jen můžeme stanovit podmínky, za kterých se to může postavit. A když už to tady má být, snažili jsme se dohodnout to, co je pro město potřebné," zdůraznil tehdy.
V roce 2013 Václav Vitek pokládal, že v Tescu by lidé mohli nakupovat o rok později. „Jakmile budeme mít stavební povolení, nic nebude bránit zahájení stavby. Ta může trvat kolem šesti měsíců. Kdyby šlo všechno hladce, Tesco by ve Strakonicích mohlo začít fungovat v roce 2014," doplnil. Realizace zatím zůstává pouze na papíře, o stavební povolení dosud nikdo nezažádal.
Podle plánů by prodejní plocha hypermarketu měla mít 4000 metrů čtverečních. Počítalo se i s přibližně dvě stě padesáti parkovacími místy.