Je rozdělena do čtyř kategorií (1. sportovní a kulturní aktivity seniorů, 2. naše město, naše vesnice, 3. cestujeme po EU, 4. příroda a krásy jižních Čech) a mohou se jí zúčastnit senioři od 55 let a junioři do 15 let. Přijímání snímků bude probíhat od 15. dubna do 4. září letošního roku. V jedné kategorii se předávají nejvýše tři fotografie. Informace a přihlášku obdrží zájemci v infocentru pro seniory ve Strakonicích nebo prostřednictvím

e-mailu: krsjc@seznam.cz a na webových stránkách radasenioru.unas. cz. Snímky zasílejte ve formátu jpg, v plném rozlišení na e-mail krsjc@seznam.cz. "Autoři vítězných snímků z každé kategorie obdrží věcné ceny a z nejlépe hodnocených snímků bude uspořádána výstava," říká za strakonické infocentrum pro seniory Marie Žiláková.

Přihlášky můžete odevzdat i v infocentru pro seniory do 10. května, strakonické infocentrum je do Českých Budějovic doručí za vás.