Po skončení v 17.15 hodin je bruslení hodinu otevřeno pro veřejnost.