Na startovní čáru se postavila tříčlenná družstva, která mohla být doplněná čtyřnohým kamarádem. Celkem se sešlo 5 družstev dětí a 3 družstva dospělých. Pro soutěžící byla připravena tříkilometrová trasa, během které na připravených stanovištích plnili jednotlivé úkoly. Jednalo se o stanoviště typu: protichemická ochrana, hasiči, zdravověda, geografie (slepá mapa), střelba, hod granátem, PŠM (politické školení mužstva) a kynologický test spojený s výstavou psů a jejich hodnocení.

Nejlepší dětský tým byl z Radomyšle ve složení: Marie Hejpetrová, Anna Hejpetrová a Vojtěch Founě, nejlepší dospělý tým Krámské ve složení: Irena Kozlíková, Veronika Kozlíková a Dana Šindelová.

Jako nejlepší stanoviště byla vyhlášena zdravověda, o kterou se postarali pánové Milan Raba (lékař) a jeho kolega Vladimír Viesner (hrobník).

Radek Vachuška