Angelika Ivana Pintířová se narodila 17. května 1963 v Sušici. Je česká řeholnice, boromejka. Pracuje jako diecézní ředitelka pro Papežská misijní díla, je vychovatelkou ve výchovném ústavu v Křešíně na Pelhřimovsku.

Vyrůstala v obci Žihobce na Klatovsku. V září 1977 vstoupila do Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského. Po maturitě na zdravotnické škole pracovala na interním oddělení nemocnice Na Slupi.

V roce 1988 složila věčné sliby. Poté studovala obor pedagogika - ošetřovatelství na FF UK. V červnu 1995 byla jmenována představenou v domě sv. Notburgy v Praze. O čtyři roky později se stala představenou v domě sv. Kříže v Praze.

V letech 2007 až 2011 vystudovala DAMU. Od roku 2009 pracuje ve Výchovném ústavu a Středisku výchovné péče Klíčov v Křešíně na Pelhřimovsku. Učí na VOŠ Svatojánská kolej dramatickou výchovu.

V roce 2011 byla jednou z řádových sester, které pečovaly o prezidenta Václava Havla v závěru jeho života.