24. prosince

16 hodin: kostel sv. Markéty

22 hodin: kostel sv. Prokopa, doprovázená Rybovou Českou mší vánoční „Hej, mistře"

25.prosince

8 hodin: kostel na Podsrpu; 9.30 hodin: kostel sv. Markéty

Informace o bohoslužbách na Strakonicku naleznete na www.farnost-strakonice.cz

25. prosince

11 až 15 hodin: otevřené kostely sv. Markéty a sv. Prokopa ve Strakonicích k prohlédnutí jesliček a modlitbě