Řidičům, kterým naskákaly za uplynulé roční období trestné body, umazává od července počítačový program čtyři body.

„A to těm, kteří loni v červenci získali trestné body a od té doby jim po celých dvanáct měsíců nebyly uděleny další,“ informuje za odbor dopravy městského úřadu Karel Klozar. Provinilci, kteří pak „zabodovali“ v následujících měsících, se vymazání dočkají obdobně vždy po roce ke stejnému datu, kdy jim byly trestné body připsány.

Bodový systém, který je součástí systému evidence řidičů, sám po dvanácti měsících automaticky smaže čtyři trestné body. „Kdo měl čtyři a méně trestných bodů, má čisté konto, to znamená nula bodů. Kdo měl bodů více, například sedm bodů za alkohol, tomu ještě tři body zůstanou na kontě na dalších dvanáct měsíců. K jejich odečtu pak dojde v následujícím roce,“ říká Klozar.

Řidič, který loni například nasbíral jedenáct bodů, se tedy dočká čistého konta až v roce 2009. Pouze však za již zmíněné podmínky, že od posledního udělení bodů nezískal žádný další bod. „Zatím se mě to netýká. Mám tři body za telefonování za jízdy, ale dostal jsem je před půl rokem, tak si ještě na čistý štít počkám,“ přiznává řidič náklaďáku.

Bodový systém, byl zaveden novelou silničního zákona od 1. července roku 2006.