„Mám tři děti. Dcera sem ještě chodí a dvě starší už jsou na vysoké,“ zdůvodnil svoji sobotní návštěvu na oslavě „čtyřicítky“ Základní školy T.G. Masaryka Jiří Kudrna. „Nejraději vzpomínám na kolektiv. Některé děti, co jsem učila, se sem zas vracejí jako učitelé,“ zmínila se nad kronikou bývalá učitelka Věra Kopecká.

Jaká bývala a jaká je výuka dnes? „Škola už není tím jediným místem, kde získávat vědomosti a informace. Těch vjemů je teď daleko víc. Děti mají často problém, co si vybrat. Škola se jim tedy snaží ukázat cestu,“ porovnala léta minulá s „internetovou dobou“ ředitelka Marie Šampalíková.

Samotná budova má pestrou historii. Ve 30. letech byla vystavěná pro účely okresního úřadu. Za války byla nemocnicí. Pak se tu vystřídali úředníci okresního úřadu se zemědělským učilištěm a zemědělskou školou. Tisícovka žáků v jediné tehdejší blatenské škole J.A. Komenského si proto vyžádala potřebu druhé školy.

Z bývalého operačního sálu je knihovna, z pitevny a márnice jsou šatny, z pokojů třídy,“ usmívá se zástupce ředitelky Jan Kyznar.
Léty ale prošla budova mnoha úpravami, neminuly ji ani ničivé záplavy v roce 2002. Nejvíce dětí bylo ve školním roce 1986/87 – 689. Letos je jich bezmála třístovka. Škola začínala s 15 třídami, největší počet byl 23 a nyní jich otevírá 14