„Odstranění zhruba dvaceti kmenů ležících na hladině, z nichž převažují olše, jí uložil městský úřad,“ uvedl včera vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Martin Dolejš.

K zahájení prací dojde údajně v nejbližší době, i když přesný termín není dosud znám. Podle informací čekají vodohospodáři na příspěvek ze státního rozpočtu.

Popadání stromů v místech kolem zámku způsobil orkán Kirill, který se přehnal 19. ledna. Dřívější odstranění olší nebylo možné kvůli zamokření břehů a nejbližšího terénu. Pro případ náporu velké vody se uvažovalo o jejich upevnění nebo odstranění pomocí lodí.