O více než 400 tisíc korun bude dražší třetí etapa skládky komunálního odpadu v Hněvkově. Důvodem jsou výdaje na zavezení do prostoru skládky tří tisíc kubických metrů materiálu, které zde oproti projektu scházely. Přesto budou celkové náklady nižší, než se čekalo. 

Podle stavbyvedoucího Jiřího Bártíka dovezla zhotovitelská firma na skládku dle projektu 2050 kubických metrů materiálu. „Jde o vhodný výkopek, nikoli o ornici,“ dodal Bártík. „Při práci v průběhu stavby podle projektové dokumentace se ukázalo, že nynější stav je jiný, než stálo v projektu,“ dodal. Chybějící tři tisíce kubíků materiálu proto firma musí dovézt.

Jak si chybějící materiál město vysvětluje? „Mohl být odtěžen v rámci stavebních úprav nebo mohlo dojít k nepřesnému propočtu projektanta,“ vysvětlil starosta.

Blatenská radnice tak doplatí 430 tisíc korun na takzvané vícenáklady. „Celková cena ale přesto nedosáhne částky, se kterou město původně na realizaci rozšíření skládky počítalo, ještě před výběrovým řízením,“ řekl starosta Josef Hospergr.

Plocha skládky se zvětšila o 32 tisíc metrů kubických. „Tato nalezená chyba nakonec povede k tomu, že nám životnost skládky prodlouží zhruba o jeden a půl roku,“ dodal starosta.

Životnost první a druhé etapy se kvůli změně sortimentu odpadu naopak zkrátila. Přibyly zvláště plasty, které se těžko hutní. „Objem skládky tak rychle narůstá, byť nebyly překročeny hmotnostní limity,“ řekl starosta.

Plocha bude mít po dokončení třetí etapy 3565 metrů čtverečních. Roční množství celkového odpadu, který sem putuje, se pohybuje kolem 3000 až 4000 tun, přičemž se sem sváží v průměru z patnácti kilometrové vzdálenosti. Skládka bude dále rozšířena ještě o dalších 100 tisíc kubíků čtvrtou etapou. Skládka je v majetku města a provozují ji blatenské technické služby.

Projektantem třetí etapy je Projekta Tábor s.r.o., realizátorem firma Swietelsky s.r.o.

Město svou největší investici letošního roku, která dosahuje výše okolo osmi milionů korun, uhradí ze svého rozpočtu. Pro ukládání komunálního odpadu by tak měla skládka Blatenským vystačit ještě dvacet let.

Skládka
– Plocha skládky bude mít po dokončení třetí etapy 3656 metrů čtverečních.
– Roční množství celkového odpadu se bude pohybovat kolem 3000 až 4000 tun.
– Vícepráce přijdou na 430 tisíc.