Příští rok se mají obyvatelé Blatné dočkat okružní křižovatky téměř 
v centru města. Jedná se o dopravní uzel s příjezdem od marketů. Křižovatka, ze které lze odbočit do centra, ke krematoriu nebo pokračovat na Mirovice, je v současné podobě považovaná za velmi nebezpečnou.
Informaci o výstavbě kruhové křižovatky včera potvrdil vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Jiří Klása. „Kraj letos ve svém rozpočtu počítá s částkou tři sta tisíc korun na projektovou dokumentaci," uvedl pro Strakonický deník.
I když je podle něj předčasné mluvit o penězích, samotná realizace si vyžádá milionové náklady.
Místostarosta Blatné Pavel Ounický považuje toto sdělení za odpovídající situaci. „Křižovatka ve své současné podobě figuruje v takzvané Bílé knize BESIPu na druhém místě. Proto budeme jen rádi, když dojde k její změně," řekl Pavel Ounický.
Bílá kniha BESIPu je publikace, ve které odborníci vytipovávají nebezpečná a krizová místa v dopravě.
O možnosti zlepšit bezpečnost této křižovatky formou přebudování na okružní je stará několik let. Pouze však na úrovni debat na radnici. Loni v červnu se již uskutečnila bezpečnostní inspekce včetně návrhu řešení. Letošní rok bude kraj věnovat projektové dokumentaci a výběrovému řízení.

Není vidět při výjezdu z náměstí

Nedostatečné rozhledové poměry z důvodu těsné blízkosti nynější zástavby i z důvodu výškového oblouku s nedostatečným zakružovacím obloukem. Úzké chodníky podél komunikace. Dlouhé přechody pro chodce.
Takové jsou současné parametry křižovatky v Blatné, na kterou přijíždíte ve směru od marketů. Vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Blatná Jan Valášek k provozu v tomto místě říká: „Největší nebezpečí je v nepřehlednosti. Hlavně při výjezdu z náměstí Míru tady nebo od Buzic. Nehody jsou tady téměř pravidelně, naštěstí jde jen o lehké ťukance," řekl pro Strakonický deník Jan Valášek.
Loni 26. června se uskutečnila bezpečnostní inspekce předmětné křižovatky. Z několika variant byla vybrána ta, která vyžaduje větší zábor okolních pozemku. „Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví města Blatná a město s nimi pro tento účel počítá. Díky většímu odsazení od nynější severní zástavby dochází ke zlepšení rozhledových poměrů," doplnil místostarosta Pavel Ounický.
Zástupci města upozornili na plánovanou rekonstrukci plynovodu. Na základě vizuálního porovnání s výslednou variantou bylo konstatováno, že by nemělo dojít k položení plynovodního potrubí do konfliktní polohy.

Křižovatka v Blatné