Stavební povolení nabylo právní moci 11. dubna 2024. „Je to povolení na hlavní stavební objekty. Znamená to na samotnou přeložku a související přeložky a napojení lesních a polních cest, připojení silnice na Hajany, kde bude kruhový objezd a ulici Riegrova, kde se bude pokládat tichý asfalt,“ vysvětlil Jan Valášek. Dodal, že další jednotlivá stavební povolení se pak budou vydávat na vedlejší stavby. Například na úpravu silnice I/20 a různé přeložky sítí.

Aktuálně stále probíhá vykupování pozemků, které jde za Jihočeským krajem. „Jelikož se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, podle zákona jsme ke stavebnímu řízení nepotřebovali mít souhlasy vlastníků pozemků, na kterých bude stavba povolena. Ale stavebník, kterým je Jihočeský kraj, je vykoupit musí,“ dodal Jan Valášek. Následovat má zpracování dokumentace pro provedení stavby, která už bude Jihočeskému kraji sloužit jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele.

Adina Mandlová, prvorepubliková hvězda českých filmů
Slavná herečka Adina Mandlová odpočívá v Blatné. Obřad ani hrob si nepřála

Podle jihočeského hejtmana Martin Kuby má obchvat vyrůst od silnice I/20 okolo Řečice, na Chlum a Hajany. „Chceme odvést kamiony, protože to Blatenské nejvíce trápí. V roce 2025 už bychom chtěli soutěžit zhotovitele. A pokud se nám podaří získat všechny pozemky a všechno poběží, jak má, chtěli bychom nejdéle na začátku roku 2026 začít obchvat stavět,“ uvedl hejtman Martin Kuba.

Největší problém Blatné je, že tu doprava vede po místních komunikacích a přes historické centrum města, které je značně zatěžované. „Silnice II/173 vede Blatnou přes historické centrum města, náměstí Míru, třídu J. P. Koubka a třídu T. G. Masaryka. Trasa je pro nákladní automobily a autobusy technicky jen obtížně průjezdná,“ popsal místostarosta Blatné Pavel Ounický s tím, že odvedení dopravy z města přinese větší bezpečnost na silnicích a zlepší také komfort bydlení. Město usiluje o přeložku již více než 15 let.

OBRAZEM: Den otevřených dveří u blatenských technických služeb.
OBRAZEM: Den otevřených dveří u blatenských technických služeb