Zhruba tří hektarový pozemek plánovalo město Blatná rozdělit na třiadvacet nových stavebních parcel. Jednalo se oblast za firmou Vishay mezi Paštickou a Skaličanskou silnicí.

Město tehdy zadalo vypracování studie, která měla řešit kromě zakreslení domů, ulic a parčíku i příjezdovou komunikaci.
Tehdy se architekt města Blatná Václav Drchal odhadoval, že by se tu mohlo stavět do dvou let.

Po pěti letech se tu ale domky nestaví. Důvod je podle vedoucího majetkového odboru blatenské radnice Jaroslava Blovského prostý. "Nejprve jsme přivedli sítě do obytné zóny, teď je rozvádíme po zóně," vysvětlil.

Současně doplnil, že nějaký čas si vyžádalo zbudování příjezdové komunikace, bez které by další úpravy v oblasti nebyly možné.