Původně byla kniha vydána Karlem Nepodalem v roce 1933 na vlastní náklady barona Ferdinanda. Ve spolupráci s časopisem Svět myslivost a nakladatelstvím Lesnická práce nyní vyšel reprint autorových autentických loveckých vzpomínek bez jakýkoliv redakčních zásahů a jazykových úprav textů. Knihu pokřtila vnučka Ferdinanda Hildprandta Jana Germenis-Hildprandt, starostka města Blatná Kateřina Malečková a lesní správce Lukáš Račan, který knihu znovu objevil a podílel se na jejím novém vydání.

Kniha vypráví o životě Ferdinanda Hildprandta od jeho chlapeckých let až po dospělost. Hlavním motivem knihy jsou lovecké zážitky nejen z jeho vlastních revírů, ale také z různých cest po celé Evropě. Kniha má 12 kapitol, mezi které patří např. Tetřeví tok, Lov tuleňů nebo Lubochňa, která se nachází na Slovensku a kde měl baron Ferdinand také svůj revír.

Kniha obsahuje dobové fotografie jeho úlovků a je doplněna o perokresby Stanislava Lolka a Karla Hildprandta, Ferdinandova syna. Jeho trofeje a úlovky, včetně tuleňů nebo orlů, můžete dodnes vidět v prostorách blatenského zámku.

Lov a střelba byly bezesporu baronovou velkou vášní, kromě toho byl ale také politický činný. Byl členem Říšské rady a v letech 1914 – 1918 starostou města Blatná. Za jeho éry byla ve městě postavena škola a vybudována železnice. V Blatné byl velmi oblíbený a za svůj velký podíl na rozvoji města byl jmenován čestným občanem města.

Na zámku Blatná mohou lidé navštívit prohlídkovou trasu, kde se o životě barona Ferdinanda a rodině Hildprandtů dozví více. Na pokladně zámku si pak mohou znovu vydanou knihu Lovecké vzpomínky také zakoupit.

Ivana Kurzová