Kompletní rekonstrukce sportovního areálu Blanice ve Vodňanech pokračuje a podle všeho bude dokončena v termínu, tedy do 15. září. Ještě nedávno zmiňovaný dřívější termín podle místostarosty Karla Burdy nepřipadá do úvahy. „Kvůli požární bezpečnosti stavby jsme měli komplikace s dveřmi. Museli jsme na poslední chvíli nechat vyměnit panty, neboť podle inspektora nesplňovaly potřebné parametry. Řekli nám to ale až poté, co jsme je objednali. Museli jsme jejich vyrobení zrušit a objednat je znovu. Bohužel, tyto panty vyrábí nejblíže v Německu," vylíčil patálie.
Za zhotovitelskou firmu ProTeren jeho slova potvrdil Lukáš Kocábek. „Jednalo se o panikové kování. To znamená, že ačkoliv bude budova zamčená, kdokoliv, kdo by nedopatřením zůstal uvnitř, se za jakékoliv situace bude moci dostat ven. Je to čistě z požárního hlediska," řekl. Na dveře zatím stavebníci čekají.

Přesto Lukáš Kocábek věří, že nebude potřeba odklad termínu. „Ve druhém patře máme devadesát procent dokončovacích prací hotových. V přízemí jsou tyto práce v plném proudu," doplnil.

Dokončovací práce zahrnují obklady, povrchové úpravy a podobně.

Současná první etapa rekonstrukce sportoviště je současně jedinou zásadní v její historii. Vyjde na 14,3 milionu korun.
V dalších etapách je v plánu revitalizace hřišť či instalace herních prvků.

Před pětadvaceti lety měla vyřešit nedostatek ubytování

Stojí od roku 1989 a tohle je její první rekonstrukce. Ta byla několikrát odložena. Podle místostarosty Vodňan Karla Burdy z několika důvodů. „Po několika námitkách, kterými jsme se museli zabývat, se ukázalo, že odkanalizování objektu je řešeno jinak, než bylo uvedeno v původním projektu. Dále jsme museli řešit odvod dešťové vody, kterou nám nepovolili svést do kanalizace sever a v neposlední řadě jsme řešili vysoké položky v rozpočtu projektu," řekl. Z původně plánovaných devíti milionů korun se rozpočet opravy vyšplhal na 14,3 milionu korun. S tím ale město Vodňany počítalo.
Budova sportovního areálu Blanice se mění podle návrhu studia edit! z Prahy. Juraj Calaj, který za studio návrh poddával, vysvětlil, proč se přiklonili právě k heraklitu, tedy deskám z dřevité vlny. „Chtěli jsme, aby měl dům výraz. Pravdou je, že takových fasád mnoho nestojí. Budeme ji muset v podstatě vyvinout a otestovat v reálném provozu. Ze zkušeností víme, že postupným dopracováním projektu v dalších fázích budova získává na detailech, proto věříme, že objekt bude ve skutečnosti ještě lepší," uvedl před časem s tím, že řešení hledali dlouho.

Dnešní sportovní areál Blanice byl původně ubytovnou. Postavili místní lidé jako akci Z. Jejím prvním správcem byl Jiří Král. Věnoval se jí naplno celé čtyři roky.

Po celkové proměně areálu by měl areál nabídnout ucelený prostor pro ubytování, sport a rekreaci.

Z aktivit nabídne například dětské hřiště, venkovní posilovnu nebo také hřiště na petanque.

Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce je 15. září.