Zatím poslední obcí na Strakonicku, která zpět získala statut města, jsou Bělčice. Matrikářka Hana Bobková uvedla, že nejsložitější bylo zjistit, co vše je potřeba pro navrácení statutu udělat. „Pak už to šlo rychle. Od podání všech žádostí do udělení statutu města neuplynuly ani dva měsíce," řekla.

O statut města může žádat jen ta obec, která již v minulosti městem byla, což musí náležitě dokázat. „Museli jsme doložit, že v minulosti byly Bělčice městem, což sice nějaký čas zabralo, ale při vyřizování nevznikly žádné problémy. Mnohem více práce dalo informovat různé subjekty o tom, že už jsme město a nikoli obec. Stále se nám ještě stává, že některé faktury chodí na obec," dodala Hana Bobková.

Kromě větší prestiže a změny označení ale novému městu statut žádné výhody nepřináší. „I tak jsme samozřejmě rádi. I ohlasy od obyvatel jsou veskrze kladné. Přece jen zní lépe, když řeknete, že bydlíte ve městě. Ale co se týká organizace úřadu či z hlediska finanční stránky se naprosto nic nezměnilo," uzavřela.

Tuto skutečnost potvrzuje i starosta města Sedlice Jiří Rod. „Nám byl statut města navrácen v říjnu roku 2006. V podstatě se jedná o formální záležitost. Naopak na radnici tehdy panovaly obavy z více povinností. Ale nic se nezměnilo. Jinak za město byla Sedlice uznána už v roce 1539, ale při restrukturalizaci v šedesátých letech jí byl statut odebrán," doplnil Jiří Rod.

Na Strakonicku je tedy v současné době sedm měst, v nichž žije bezmála 43 tisíc obyvatel.

Data vzniku měst

Volyně od roku 1299

Vodňany od roku 1336

Strakonice od roku 1367

Blatná od roku 1601

Bavorov od roku 2000

Sedlice od roku 2006

Bělčice od roku 2015

Pozn. V případě Bavorova, Sedlice a Bělčic se jedná o data navrácení statutu města.