Loni v červnu je vypláchla velká voda. Po kolikáté, to už snad Bavorovští ani nedopočítají.

O protipovodňových opatřeních se podle starosty města Bavorov Miroslava Fence neuvažuje. „Neumím si představit, jak bychom to řešili. Když kolem řeky postavíme zeď a přijde velká voda, lidé se tam utopí jak v bazénu. Jedinou možností je udržovat koryto řeky čisté," podotkl.

Blanice, která Bavorovem protéká, patří do správy Povodí Vltavy. Jak za státní podnik řekl Jiří Nevoral, loni na podzim bylo koryto řeky čištěno. Jak často k němu dochází, přesně říci neuměl. „Není to nikde ukotveno, čistí se podle potřeby," řekl.

Loňské povodně stály město miliony. Přesto je spíš než povodně trápí přívalové deště. To potvrdil i Miroslav Fenc. „Na povodně jsou domorodci zvyklí. Přívalové deště nám přináší mnohem větší škody," uvedl. Ničí především komunikace, které dešťové vodě slouží jako trať.

Nutné opravy potřebuje šestice silnic. Jedna z nejhorších situací je ve Vodňanských Svobodných Horách. „Je to jediná přístupová cesta k obydlím. Její současný stav by mohl zkomplikovat přístup například integrovanému záchrannému systému," zmínil se Miroslav Fenc.

Další komunikace, které nutně potřebují opravu, jsou silnice v Tourově, ve Sviněticích, v Blanici, v Bavorově pak ulice Tyršova a ulice Fügnerova. Radní se teď na opravy silnic snaží získat peníze. ⋌Strana 3

Vodu ve svém domě bere jako součást života

Velkou vodu jako nezvaného hosta mají Josef a Helena Koutských z Bavorova ve svém domě poměrně často. Vlastně pokaždé, když se Blanice vylije z koryta. Naposledy to bylo loni v červnu. V domě měli půl metru vody a na tváři úsměv. Povodně zkrátka neřeší. „Když bydlíte u řeky, musíte s tím počítat," řekl Josef Koutský.

V bývalém mlýně, který stojí v oblasti zvané Na Drahách, bydlel už jeho dědeček. „Dřív jsme měli vodu v domě tak dvakrát do roka. Pamatuji si, že jsem tehdy sedával na okně a v mlýnici chytal ryby. Povodně byly součástí života," vzpomínal loni těsně po povodni Josef Koutský.

Že si z povodní těžkou hlavu nedělá dokládá i fakt, že se do Bavorova přestěhoval na trvalo. „Jsem v důchodu, tak si užívám chalupy," dodal včera s patřičnou radostí. A to i navzdory tomu, že ještě před několika dny Koutských uklízeli následky povodně z roku 2002. „Měli jsme ještě na půdě nějaké věci z té doby, tak jsme se do toho pustili," dodal Josef Koutský. V roce 2002 měli v domě metr vody a patnáct centimetrů bahna. A místo zahrady hřiště na beach volejbal.

Místní jsou zvyklí

Přesto Bavorovští s velkou vodou tak nějak počítají. Hůře jsou na tom podle starosty města Miroslava Fence ti, co si v Bavorově koupili chalupu. „Domorodci už se s vodou sžili," dává Josefu Koutskému za pravdu.

Zajedno je s nimi i velitel Sboru dobrovolných hasičů Bavorov Jan Kopecký. „Už to za ty roky znají a ví, co mají v danou chvíli dělat. Evakuace před povodní byla rychlá. A když voda ustoupila, všichni se dali do úklidu, ani od nás nechtěli moc pomáhat, že prý to zvládnou," popsal. A zvládli. Během několika dnů bylo uklizeno.

Vylitá Blanice

Povodeň v červnu 2013 zasáhla nejen řeku Blanici, ale i menší vodní toky: Bílský potok, Zlatý potok, Dubský potok, Radomilický potok. Velkou vodou byly zasaženy město Bavorov, obce Kralovice, Vodňany, Číčenice, Bílsko, Budyně, Drahonice, Hájek, Chelčice, Krajníčko, Libějovice, Měkynec, Libkovice, Pohorovice a Truskovice. Celkem bylo evakuováno 142 osob.

Řeka Blanice v první vlně kulminovala na 301 centimetrech. O několik dní později se hladina řeky zvedla znovu, tentokrát se zastavila na 240 centimetrech.

Škody po povodních šly do milionů. Ztráty utrpěli i zemědělci. Strakonickému deníku to po povodních řekl prezident Agrární komory České republiky Jan Veleba. „Zatopené oblasti v okrese Strakonice jsme spočítali na 1737 hektarů," upřesnil.

Zvýšené hladiny řek a vydatné srážky z polí spláchly především ječmen a kukuřici. „Zmíněné plodiny na těchto polích se dají považovat za zničené," řekl.

Zemědělce v okrese netrápil jen zmařený jarní osev a nulová sklizeň. Po opadnutí vody museli půdu vrátit do původní podoby.

Jak stoupala řekaV Bavorově Blanice dosáhla 1. stupně povodňové aktivity (SPA) v sobotu 1. června před 22. hodinou, 3. SPA (190 cm) pak v neděli 3. června po 3. hodině ranní a stoupala až na 300 centimetrů s průtokem 185 m3/s, což představuje více než padesátiletou vodu. Třetí stupeň povodňové aktivity byl odvolán až 6. června po 19. hodině. Později řeka klesla do 1. SPA, nicméně nová vlna dešťů zvedla Blanici 10. června večer znovu až na 3. SPA a nová kulminace při 240 centimetrech přišla v úterý 11. června okolo 2. hodiny ranní. Pod 1. SPA klesla řeka až 12. 6. před 18. hodinou.

Loňské povodně ve zkratce

- Povodeň zasáhla nejen řeku Blanici, ale i menší vodní toky: Bílský potok, Zlatý potok, Dubský potok, Radomilický potok.
Na Vodňansku byly povodní zasaženy město Bavorov, obce Kralovice, Vodňany, Číčenice, Bílsko, Budyně, Drahonice, Hájek, Chelčice, Krajníčko, Libějovice, Měkynec, Libkovice, Pohorovice, Truskovice.
V důsledku povodňového průtoku a rozvodnění řeky Blanice došlo k zaplavení části města Bavorov a místních částí v katastrálním území Blanice, Čichtice, Svinětice, část obce Kralovice a části Vodňan.
- V Bavorově došlo k zaplavení hlavního zdroje pitné vody, několika komunikací, kanalizace, úpravny vody a 35 domů.
- V Budyni došlo k zaplavení třech domů a místních komunikací. V Číčenicích bylo zaplaveno jedenáct budov, několik místních komunikací.
- V Libějovicích došlo k zaplavení osmi domů, kanalizace a k poškození dvou rybníků.
- Ve Vodňanech bylo zaplaveno 42 domů, několik komunikací a k
poškození hrází několika rybníků. .
Důsledkem přívalových srážek byla rozvodněna soustava rybníků na Radomilickém potoce. Na rybnících Strpský a Mlýnský došlo k přelivu přes hráz a zaplavení části obce Číčenice.

Evakuace osob
Bavorov 28 osob
Vodňany 100 osob
Číčenice 16 osob

Zdroj: Souhrnná zpráva o povodni, Povodí Vltavy

Povodeň versus záplavaPovodeň je přírodní jev způsobený rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta vodních toků. Jejími následky mohou být různě velké škody na majetku, ekologické škody či oběti na lidských životech. Povodně způsobují škody zejména domácnostem, infrastruktuře a podnikatelským subjektům, které se nacházejí v přirozených záplavových územích.
Záplava je zatopení pozemku při vystoupení vody z břehu toku za povodně. Může nastat vlivem přívalových dešťů nebo rychlého tání sněhu; také protržením hráze vodní nádrže apod. Nastává též při vystoupení podzemní vody nad povrch.